Hoe gaan we dat doen?

De All-In Economy ...

Bottom Up

Hét grote geheim: we doen dat zélf. Bottom up, trial & error. Elke case geeft voorsprong voor een volgende. We geloven in succes. En hoe meer we zelf doen, hoe minder de overheid reden heeft om zich te mengen. We moeten dus ook méér doen. Ja, soms gaat dat pijn doen op korte termijn, maar we moeten leren los te komen van de status quo als die een rem is op onze sociale en economische groei.

Denktanks en studies zijn belangrijk maar hebben hun moment. Vandaag zijn ze niet afdoende. Ze zijn te traag voor de realiteit. De lof der traagheid is verdwenen sinds de wereld begon te digitaliseren. Je mag daar even nostalgisch over namijmeren, maar daarna moet je vooral vooruit kijken. Die denktanks en studies mogen geen excuus worden om verantwoordelijkheid door te schuiven. Hoe sneller we potentiële plannen kunnen omzetten tot pilootprojecten in wijken, hoe sneller we er lessen uit kunnen trekken en zo bijsturen en verfijnen tot datgene dat groei en economie in de hand werkt. Een goed beleid is er eentje dat lange termijn denkt, maar korte termijn doet. En dat doen​ zorgt voor meer vertrouwen én betrokkenheid van de burger dan een zoveelste studie.

Time’s Up

We kunnen het ons als maatschappij niet veroorloven om ons te blijven laten afleiden door seksisme, racisme, homofobie, klimaat-negatie en murenbouwers. Neem nu twee voorbeelden: het klimaat en migratie.

De zorg om het klimaat wordt de burgeropstand van de 21ste eeuw. Het overgrote deel van de bevolking -listen to the kids- wéét dat het fout loopt. En toch blijven de beslissers achterop hinken. Nochtans kan klimaat een motor van welzijn en welvaart zijn, niet het slachtoffer.

Ook over migratie blijven ‘the powers that be’ vaak vasthouden aan een perspectief dat niet meer strookt met de werkelijkheid. Net zoals je niet voor of tegen de zonsopgang kan zijn, kan je niet voor of tegen migratie zijn. It's going to happen, whether you like it or not. Wat we wel kunnen veranderen is onze blik. Een oplossing voor de vergrijzing! Nieuwe klanten voor uw zaak!
Het hoeft niet nog generaties lang te duren om ons perspectief en onze focus te verleggen. Meer nog: dat mag niet. Time’s up. We kunnen nu ingrijpen en samen gaan voor een “All-In Economy”.

Listen Up

Er zijn zoveel verhalen om inspiratie op te doen. Alles begint natuurlijk met het oprecht luisteren naar die verhalen. En er dan mee aan slag gaan. Ondertussen hebben we legio voorbeelden van geslaagde, eigen initiatieven op straat- en wijkniveau. Die geven erkenning (tot ver buiten België) en zijn een stimulans om koppig verder te doen.)

Het zijn projecten die onze straten en wijken overstijgen en waarmee we eigenlijk nu al aan een betere samenleving aan het bouwen zijn. Die lijn moeten we bewust doortrekken. We weten soms al meer dan we zelf weten. Verder bouwen op die kennis en goede voorbeelden, dat zorgt voor meer vertrouwen, meer vooruitgang, meer verandering en meer groei voor iedereen. Ook dat is de All-In Economy.

Shake Up The Status Quo

Onze maatschappij is een mix van diverse achtergronden en ideeën, maar onze politiek is vooral een mix van hetzelfde en meer van hetzelfde, hooguit anders verpakt. Logisch, want altijd dezelfde mensen aan de knoppen = altijd hetzelfde resultaat.

Er moeten leiders van niet-vertegenwoordigde groepen mee kunnen beslissen. Of denk je echt dat een hoofddoek, een rolstoel of iemands seksuele voorkeur invloed heeft op hun aantal werkende breincellen? Tijd om alle niveaus van de maatschappij beter te vertegenwoordigen. We zijn een schoon volk en allemaal A-listers in dit België-verhaal. Heel BE zou meer als één community moeten denken en werken. We moeten leren geven en nemen, dus communicatie is goud. Vaak vlieg je verder omdat je vooruitgeduwd wordt door je omgeving en je netwerk. De “shake up the status quo” gedachte moeten we durven meenemen op alle niveaus: wat ons terughoudt van ons afschudden om zo een echte All-In Economy te creëren.