Covid19

De maatregelen rond Corona worden vanaf morgenmiddag (18/03 om 12u) aangescherpt en zullen gelden tot 5 april.

 

Wat betekent dat?

 • Scholen
  blijven opvang voorzien

 • Blijven open:
  voedingswinkels, post, supermarkten, apothekers, krantenwinkels en banken.
  • Maar!Maximum van 1 klant / 10 m² in supermarkt
  • Maximum van 1 klant bij kapper tegelijk
  • Nachtwinkels dicht om 22u00

 • Sluiten:
  alle andere winkels & openbare markten

 • Thuiswerken:
  • Mogelijk? → Verplicht
  • Onmogelijk? → Social distancing of boete /sluiten

 • Samenscholingsverbod:
  • Tenzij maximaal met gezin/ 1 vriend(in)

 • Wel toegestaan:
  inkopen, sporten of mensen helpen
  Maximaal afstand houden (1,5 meter)

 • Controle:
  Al deze maatregelen worden gecontroleerd door de politie

Dit is geen reden tot paniek, maar net een preventieve maatregel. Hoe beter iedereen de voorschriften volgt, hoe sneller we naar ons normale leven terug kunnen. Hou je dus aan de regels, nu meer dan ooit. Schrijf je in op be-alert.be om rechtstreeks updates van het crisiscentrum te krijgen. We kunnen dit aan. Iedereen moet zijn steentje bijdragen. In het belang van je eigen gezondheid. In het belang van je dierbaren. In het belang van onze kwetsbaarsten.Tous ensemble! Schrijf je in op be-alert.be om rechtstreeks updates van het crisiscentrum te krijgen.

Om ervoor te zorgen dat de economische schade van deze crisis beperkt blijven, zijn volgende maatregelen al beslist:

 • Hinderpremie:
  uitbreiding naar zaken die nu ook moeten sluiten
  • Volledige sluiting = 4000 EUR
   (ook restaurants die overschakelen op afhaal)
  • Weekendsluiting = 2000 EUR

 • Overbruggingsrecht zelfstandigen: 
  1.291,69 EUR - 1.614,10 EUR (Mét kinderen)
  • Verplicht om te sluiten (ook indien enkel weekends).
  • Of zelf beslist om te sluiten.
  • Ook voor deeltijds zelfstandigen vanaf jaarinkomen van 13.993,78 euro (of verplichte kwartaalbijdragen van 717,38 euro)
 • Flexibiliteit:
  • Bedrijven en gezinnen krijgen twee maanden uitstel voor betalingen van:
   • BTW
   • Bedrijfsvoorheffing
   • Vennootschapsbelasting
   • Personenbelasting
   • Rechtspersonenbelasting
   • Belasting niet-inwoners
  • Afbetalingsplan voor werkgeversbijdragen. 
  • Vermindering voorafbetalingen.
  • Vermindering sociale bijdragen in 2020 + uitstel betaling 1ste twee kwartalen.
 • Crisiswaarborg via PMV + verlaagde waarborgpremie
 • Leningen bij banken:
  • Uitstel van betalingen tot 30 september 2020 is mogelijk (zonder kosten)
  • Nieuwe kredietlijnen tot 12 maanden
 • Werknemers:
  • Tijdelijke werkloosheid
   • 70% van uw brutoloon (met een maximum van 2754 euro bruto)
   • Voorschot van 1450 euro (dit is een minimum)
   • 5,63 euro extra per dag = 150 euro (bruto) per maand hier bovenop
   • Eénmalig 200 euro netto voor elektriciteit water en gas
  • Combinatie tijdelijke werkloosheid + werken in strategische sectoren
   • vrijwilligerswerk (vrijstelling meldingsplicht tot 34,71 euro per dag of 1.388,40 euro per jaar)
   • bijberoep: je mag je bijberoep blijven uitoefenen, je inkomsten hebben geen invloed op de werkloosheidsuitkering
  • Water-, gas- en elektriciteitsfactuur: kwijtschelding van 1 maand + geen afsluiting bij tijdelijke werkloosheid

 • Evenementen- en reissector:
  flexibiliteit om klanten én sector tegemoet te komen

 • Kinderopvang:
  tegemoetkoming inkomensverlies crèches.

Meer informatie via VLAIO: www.vlaio.be of 0800 20 555

Meer informatie Vlaamse maatregelen: 1700

Dit zijn de maatregelen die nu al besloten zijn, maar we zijn er ons van bewust dat er nog heel veel onzekerheid leeft bij ondernemers en werknemers. We doen er alles aan om ervoor te zorgen dan deze crisis niet zorgt voor faillissementen of ontslagen. We moeten hier sterker uitkomen. Daar zet ik me voor in.

Terug

Contact

Sihame El Kaouakibi

JJ House
Reynderstraat 6
2000 Antwerpen

info@sihame.be