Het Nieuwsblad - De Band: Sihame & Omar

> Lees het artikel op Nieuwsblad.be

“Ik wil hard werken, maar niet hard worden”, zegt Sihame El Kaouakibi (33), terwijl ze naar Omar Souidi (34) kijkt. Zijn blik spreekt boekdelen. Alsof hij wil zeggen: je kunt op me rekenen. Ik zal er zijn om je tijdig een stopsignaal te geven.

Jonge mensen empoweren. Het is een missie waarvoor jongerenactiviste en Open VLD-politica Sihame al enkele jaren haar nek uitsteekt. Dat was Omar Souidi, de advocaat die ze vaak tegenkwam in hun beider thuishaven Antwerpen, niet ontgaan.“Dat Sihame schitterend werk levert, wist ik al voor we met elkaar gesproken hadden.” Enkele jaren zijn ze intussen bevriend.

Je was 22 jaar toen je het urbandanceproject Let's Go Urban uit de grond stampte. Wat dreef je?

Sihame: “Voor mij was het vanzelfsprekend. Al tijdens mijn lerarenopleiding stelde ik vast dat er heel wat jongeren in ons onderwijssysteem uit de boot vallen. Als we die nu eens via een naschools systeem in contact brengen met mensen die in hen geloven, dan kunnen we die negatieve spiraal doorbreken. Zelf heb ik het geluk gehad om tijdens mijn jonge jaren mensen ontmoet te hebben die me aanmoedigden om de lat voor mezelf hoog te leggen. 'Jij kunt dat.' Hun woorden inspireren me nog steeds.”

Omar: “Eigenlijk doet Sihame in het groot wat ik op de middelbare school in het klein deed. Zelf volgde ik toen niet-confessionele zedenleer. Dat belette me niet om samen met de islamleerkracht een vzw op te richten. Om mensen van andere culturen met elkaar in contact te brengen door bijvoorbeeld reizen naar andere landen te organiseren of mensen van andere culturen uit te nodigen bij ons in Antwerpen. Mensen samenbrengen. Omdat we ervan overtuigd waren dat er zo iets moois kan ontstaan. Ons uitgangspunt toen was eigenlijk hetzelfde als dat van Let's Go Urban vandaag.”

Verleden jaar zette Sihame de stap naar de politiek. Slimme zet?

Omar: “Ik ben blij dat Sihame die stap gezet heeft. Iemand die, zoals zij, voor een zo groot mogelijke groep verandering wil teweegbrengen, moet de politiek in. Zij heeft daarenboven persoonlijkheid en dat is wat de politiek dringend nodig heeft. Voor de verkiezingen heb ik haar aan een vuurdoop onderworpen. Ik nodigde haar uit om bij me thuis in debat te gaan met mijn vrienden- en kennissenkring. Ik wist dat die kritische denkers haar uit haar comfortzone zouden halen. Dat is wat je als politicus nodig hebt. Dat zet je aan het denken. Tijdens die house session werd duidelijk dat Sihame weet waarover ze praat. Ze wil mensen maximale kansen geven, maar durft ook problemen te benoemen én oplossingen te formuleren. Ze heeft mij alleszins overtuigd. De liberale partij heeft mijn stem die ze verloren was, teruggekregen.”

Heb je bij Omar gepolst of je stap naar de politiek een juiste keuze was?

Sihame: “Omar was bij de eersten die het wisten. Ik deel zijn analyse over de liberale partij. We moeten terug naar de liberale kernwaarden. Als ik voor een liberale partij gekozen heb, dan is dat in de eerste plaats omdat ik geloof in de vrijheid van meningsuiting, de vrijheid te kunnen zijn wie je wilt zijn en het zelfbeschikkingsrecht.” Omar: “Wat ik waardeer aan Sihame, is dat ze een uitgesproken mening heeft en tegelijkertijd ook naar haar politieke tegenstanders kan luisteren. Ik zie haar als een godsgeschenk voor de liberale partij. Met persoonlijkheden zoals Sihame aan de knoppen kan die partij haar elan terugvinden.”

Wie heeft dat vuur in jou aangewakkerd?

Sihame: “Wijlen Marleen Van Ouytsel, die gemeenteraadslid was voor Open VLD in Antwerpen, heeft me erg geïnspireerd. Zij startte de Zomerschool op. Dit is een taalbad voor anderstaligen dat tijdens de zomer gedragen wordt door vrijwilligers. Daar zag ik empowerment in actie. Daar leerde ik dat het mogelijk is dat de leerling meester wordt. En hoe je door uitsluiting structureel aan te pakken effectief iets kunt veranderen en mensen in hun kracht kunt zetten. Voor mij is dat de kern van het liberalisme.” Enkele jaren gelden richtte je je rekruteringsbureau WannaWork op.

Wat wilde je daarmee bereiken?

Sihame: “Ik zag al dat talent dat maar niet aan de bak kwam. Mensen werden en worden nog steeds veel te gemakkelijk uitgesloten om hun etnische achtergrond, leeftijd of een diploma dat niet perfect matcht. Wat een waste! Wil je vandaag connecteren met de wereld, dan moet je de wereld in huis halen. Talent heeft geen kleur, maar ook geen leeftijd.”

Ga je soms te rade bij Omar?

Sihame: “Zijn advies schat ik hoog in. Niet alleen omdat hij als advocaat een topper is, maar ook omdat hij iemand is die volledig gaat voor een zaak waarin hij gelooft. Op dat vlak lijken we op elkaar. Wij zijn allebei vechters.”

Omar: “Ik besef dat ik mezelf daardoor niet altijd populair maak. Ik heb een stijl die wat ruwer is dan die van de doorsnee advocaat. Ik ga graag met de beide voeten vooruit.”

Sihame: “Door die stijl val je natuurlijk wel op. Zeker in de Belgische context.”

Omar: “Ofwel hou je ervan ofwel knap je erop af. Maar ik ben wie ik ben. Als je daar niet van houdt, so be it. Je kunt het vergelijken met de baseline van Royal Antwerp FC, de Antwerpse voetbalploeg waarvan ik een fervente fan ben: They don't like us. We don't care. Alle rechten voorbehouden ( lacht) Maar het klopt dat Sihame en ik allebei het gevecht voor onze idealen durven aan te gaan. Met dat verschil: haar vechtstijl is toch wel iets eleganter.” (lacht)

Delen jullie dezelfde idealen?

Omar: “Ik kom uit een vrij eenvoudig nest. Mijn moeder was poetsvrouw, mijn vader was tolk. We woonden in een sociale wijk in Deurne Zuid, net op de grens met Borgerhout. Best een pittige buurt. De meesten mensen hadden er weinig, behalve problemen. De meeste buurtbewoners werkten niet, behalve dan op elkaars zenuwen. (lacht) Als kind krijg je een sociale cocktail die je ogen heel snel doet opengaan. Het doet je beseffen welke miserie armoede met zich meebrengt. Het zet je aan om actie te ondernemen. Zonder mezelf te willen bewieroken, maar tijdens mijn rechtenstudies nam ik regelmatig deel aan acties om daklozen te helpen. Dat maatschappelijke engagement vind ik nog steeds belangrijk. Mijn broer en ik hebben een paar jaar geleden de Support by Souidi Foundation opgericht. We organiseren sessies waarin we sprekers uitnodigen en de genodigden giften voor goede doelen kunnen doen.”

Sihame: “Dat vandaag een op de vijf mensen in armoede opgroeit, vind ik een regelrechte schande.Als liberaal kun je toch niet anders dan je daarvoor schamen? Dat we wakker liggen over het klimaat is meer dan terecht. Maar laten we toch niet vergeten dat er heel wat mensen niet weten hoe ze het einde van de maand zullen halen. Zoiets kan je toch niet koud laten? Dan wil je toch je verantwoordelijkheid nemen en inzetten op gelijke kansen, zowel op de arbeidsmarkt als binnen het onderwijs?”

Weet je wat de ander gelukkig maakt?

Sihame: “Wat maakt Omar gelukkig? Winst tegen Brugge? ( lacht ) En wat maakt Omar ongelukkig? Verlies tegen Brugge!”

Omar: “Voor een proces ben ik nooit zenuwachtig. Maar als fan van Royal Antwerp FC kan ik heel nerveus worden. Het is sterker dan mezelf. Kon ik het maar beter beheersen.”

Sihame: “Als het match is, leef ik trouwens met je mee. (lacht) Ik volg je dan op Stories waar jij de resultaten van de match post.”

Omar: “Ik herinner me nog hoe ik als kind geïntrigeerd was door het uitbundige gedrag dat ik bij mijn vader zag als er voetbal op televisie was. Hij zou me nu moeten zien.”

En wat denk je dat Sihame een geluksgevoel kan geven?

Omar: “Zal ik beginnen met wat ik denk dat haar ongelukkig maakt? Wanneer Sihame ziet dat mensen geen faire kansen krijgen, dan raakt haar dat. Die onrechtvaardigheid maakt haar droevig. Maar tegelijkertijd zet het haar in beweging. En wanneer ze dan in de praktijk haar steentje kan bijdragen om die onrechtvaardigheid de wereld uit te helpen, dan maakt haar dat oprecht gelukkig.”

Hoe kijken je ouders naar jouw politieke engagement?

Sihame: “Ze zijn heel bezorgd om mij. Mijn broer is namelijk in de lokale politiek actief en ze weten ondertussen hoe hard politiek kan zijn. Zelf ben ik me maar al te goed bewust hoe keihard het politieke spel gespeeld kan worden. Daarom zeg ik ook vaak over mijn politieke ambities: ik wil hard werken, maar niet hard worden. Mijn kwetsbaarheid wil ik bewaren. Daarom vind ik het belangrijk me te omringen met mensen zoals Omar die me kunnen verwittigen wanneer ik mezelf dreig te verliezen.”

Is dat een rol die jij jezelf ziet opnemen?

Omar: “Sihame is een jongedame met heel veel pit. Ze beschikt over de innerlijke kracht om de strijd in de politieke arena aan te gaan. Daarvoor heeft ze mij echt niet nodig. Maar natuurlijk kan ze op me rekenen als ze een klankbord nodig heeft. Of een signaal dat haar laat weten dat ze aan het ontsporen is.”

Is het dat wederzijdse respect dat jullie bindt?

Omar: “Ik denk het wel. Wij hebben een diep respect voor elkaar. Omdat we allebei weten dat we niet voor de gemakkelijkste weg in ons leven kiezen en onze visie niet zullen verloochenen.”

Sihame: “Ik vind het ontzettend belangrijk om de bijna 11.000 mensen die voor me stemden niet teleur te stellen. Zo was er onlangs mijn tussenkomst in het Vlaams Parlement waarbij ik mijn bezorgdheid uitte over het verbod op levensbeschouwelijke tekens in het gemeenschapsonderwijs. Ik vond dat ik dat moest doen.”

Je kwam toen op voor vrouwen die het dragen van een hoofddoek als een recht zien. Is dat geen contradictie? Wil jij als geëmancipeerde vrouw andere vrouwen niet bevrijden van die hoofddoek?

Sihame: “Wij moeten vrouwen die ervoor kiezen een hoofddoek te dragen, niet bevrijden. We moeten ons bevrijden van ons paternalisme. Wie zijn wij om vrouwen af te wijzen om hun identiteit?”

Omar: “Het is een moeilijk vraagstuk. In mijn jonge jaren ben ik eens tussenbeide gekomen in een scène op een trein waarbij jongens op een meisje van ons toneelgezelschap spuwden omdat ze geen hoofddoek droeg. Hun antwoord was een kopstoot. Met als gevolg dat het puntje van mijn neus onder mijn mond kwam te hangen en ik geopereerd moest worden. Toch loonde het de moeite om me tegen hen te verzetten. Want als je het recht moet hebben om een hoofddoek te dragen, dan moet je zeker het recht hebben om geen hoofddoek te dragen.”

Sihame: “Helemaal akkoord. Dat is net vrijheid. De vrijheid om zelf te mogen kiezen, dat is waarvoor we moeten opkomen.” Hebben jullie in jullie drukke leven nog tijd om naar de bioscoop te gaan? Alle rechten voorbehouden

Omar: “Ik vind cultuur heel belangrijk. Onlangs was ik erg onder de indruk van de film Joker. Hoe Joaquin Phoenix dat personage belichaamt, dat is een echte topprestatie. Er zit trouwens een gelaagde boodschap in de film. Hij toont je hoe gevaarlijk het kan zijn om mensen vanuit vooroordelen systematisch uit te sluiten. Iets waar we vandaag in onze samenleving te weinig bij stilstaan.”

Sihame: “Die film heeft ook op mij een grote indruk gemaakt. De gelaagde boodschap is echt binnengekomen.”

Vechters zoals jullie, lezen die ook boeken?

Omar: “Uiteraard. Hoe meer kennis en inzichten je hebt, hoe strijdbaarder je bent. Ik lees vooral filosofische werken. Filosofie kan me troost bieden. Vooral Seneca spreekt me aan. Een paar jaar geleden heb ik mijn zoon verloren. Ik was toen completely lost. En in verdriet aan het verdrinken. De lengte van het leven, een essay van Seneca, heeft me in die moeilijke periode ontzettend geholpen om dat verdriet te plaatsen. Zijn inzichten doen je beseffen dat niet de lengte van je leven de essentie is. Wel wat je doet met de tijd die je in dit leven krijgt.”

Sihame: “Lezen doe ik te weinig. Nochtans vind ik het belangrijk. Ik wil met ideeën gevoed worden. Ken je de app Blinkist? Die vat de kern van boeken voor je samen. Handig wanneer ik bijvoorbeeld met de auto onderweg ben. Ik heb me echter voorgenomen om meer te lezen. Een app blijft tenslotte maar een app.”

Omar: “We zouden met z'n allen veel meer moeten lezen. Het doet ons reflecteren en helpt ons meningen te nuanceren en te formuleren. Ik wil niet als 'opa spreekt' klinken, maar tweets beperken ons denken. Kijk maar naar de tweets van vele politici. Dat soort steekvlamcommunicatie is toch nefast?”

Zijn er quotes die jullie na aan het hart liggen?

Sihame: “ We rise by lifting others. Voor mij is dat waar empowerment echt om gaat. Hoe meer je mensen in hun kracht zet, hoe sterker je zelf wordt. In de periode dat ik veel bedrijven bezocht, gaf ik die quote altijd mee. Een andere die ik treffend vind: If you are not part of the solution, you are part of the problem. Ook politici kunnen daar iets van opsteken.”

Omar: “Die is echt raak. Deze vind ik ook veelzeggend: Your vibe attracts your tribe. Wat je uitstraalt, is wat je aantrekt. Jouw mindset heeft wel degelijk impact op je leven. Maar mijn eerste tweet die dateert van 8 augustus 2011, is misschien nog betekenisvoller: Wise men tweet because they have something to say. Fools because they have to say something. Het is een moderne versie van een uitspraak van Plato.” Lijkt wat op de openingszin van een nummer van Elvis Presley: Wise men say only fools rush in. Omar ( lacht): “Ik hoop alvast dat Sihame dat gaat toepassen. Het gras groeit niet sneller door eraan te trekken. Ze heeft heel wat potentieel. Dat ze zichzelf maar de tijd geeft om dat potentieel te ontwikkelen. Te ongeduldig zijn kan remmend werken. Zeker in de politiek.”

Hoe kijken jullie naar de toekomst?

Omar: “Ik hoop wat meer tijd met mijn familie te kunnen doorbrengen. Tegelijkertijd hoop ik dat onze vriendschap verder kan groeien. En dat betekent niet dat we elkaar alleen maar complimenten moeten geven. Ik nodig Sihame bij deze ook uit om me te wijzen op mijn minder sterke punten. Er is zeker nog ruimte voor verbetering.” (lacht)

Sihame: “Het verleden heeft me geleerd dat ik niet alles alleen hoef te doen. Ik wil me blijven omringen met mensen die me kunnen inspireren en adviseren. En met mensen die mee hun schouders onder een project willen zetten. Liever een klein project dat impact heeft dan een groot project met relatief weinig impact.”

Welke deuren hopen jullie dat er in de toekomst voor de ander opengaan?

Sihame: “Ik hoop dat het Omar lukt om nog een kantoor in New York te openen.”

Omar: “New York, the city that never sleeps ... Ik ben er verslaafd aan. Ik ervaar die stad als een grote filmset. Mocht dat lukken, dat zou geweldig zijn. Net zoals het schrijven van een boek. Want dat is nog een project dat ik zou willen realiseren. Wat ik Sihame wens? Dat is vooral dat ze verder kan groeien in haar politieke ambities. De dag dat Bart De Wever stopt met het burgemeesterschap, zou zij toch een schitterende opvolger zijn, niet?” ( lacht) 

Bron : Dirix, N. (2020, 11 januari). 'De Band: Sihame & Omar'. Het Nieuwsblad Magazine, pp. 26–29.

Terug

Contact

Sihame El Kaouakibi

JJ House
Reynderstraat 6
2000 Antwerpen

 

Perscontact
Maarten Wegge
+32 494 29 71 43

info@sihame.be