Bied een oplossing aan voor kwetsbare studenten

Vlaams Parlementslid Sihame El Kaouakibi biedt oplossing aan minister Weyts voor kwetsbare studenten in het hoger onderwijs

Net als in het leerplichtonderwijs kampen veel studenten aan de hogescholen en universiteiten met moeilijkheden om hun studiewerk grondig aan te kunnen pakken. Een gebrek aan een (eigen) pc of aan een stille ruimte om te kunnen studeren, zorgen ervoor dat hun slaagkansen onder grote druk komen te staan. Sihame El Kaouakibi, Vlaams Parlementslid voor Open Vld, vraagt dat er voor hen meer inspanningen gedaan worden: “Universiteiten en hogescholen zijn zich zeker bewust van deze problemen en zoeken oplossingen, maar daarvoor moeten zij ook de goedkeuring krijgen. Dit is opnieuw een belangrijk probleem dat dringend een antwoord van minister Weyts verdient. Hij moet hier duidelijkheid over geven, want anders blijven jongeren in kwetsbare posities in de kou staan.”

Het hoger onderwijs in Vlaanderen was erg snel in het uitwerken van hun aanpak tijdens de coronacrisis. Universiteiten en hogescholen schakelden over naar digitaal afstandsonderwijs en maakten ook al snel de beslissing om dit te blijven doen tot het einde van het academiejaar. Maar, net als in het leerplichtonderwijs, waar men op zoek moest naar 18.000 laptops om dat afstandsonderwijs mogelijk te maken, kampen veel studenten met grote moeilijkheden om hiermee om te gaan.

“Jongeren zonder een (eigen) pc zijn ook in het hoger onderwijs geen uitzondering. Velen van hen hebben geen toegang tot een stille studeerruimte om opdrachten te maken of te studeren, omdat ze die bijvoorbeeld delen met broers en zussen. Dat maakt dat hun slaagkansen onder enorme druk staan, bovenop de druk die ze sowieso al voelen”, zegt Vlaams Parlementslid Sihame El Kaouakibi. “Universiteiten en hogescholen willen daar een antwoord op bieden, maar krijgen te weinig of zelfs geen duidelijkheid of ze dat mogen doen.”

Safe study spaces

Zo leeft het idee om op de campussen opnieuw lokalen te openen voor die studenten die nergens terecht kunnen. En dit volgens de regels van de kunst: afstand houden, handhygiëne, toezicht dat die regels gehandhaafd worden, enkel op afspraak en met extra poetsbeurten om lokalen en computers te ontsmetten. Het komt heel goed overeen met wat de regels worden in het gewone onderwijs of in de bedrijven die zullen heropenen.

“Toch krijgt het hoger onderwijs geen duidelijk antwoord of ze dit mogen doen of niet. Opnieuw worden belangrijke problemen, en in dit geval zelfs een probleem met een oplossing voorhanden, niet beantwoord”, stelt El Kaouakibi. “Ik roep minister van onderwijs Weyts dan ook op die duidelijkheid wel te geven. Als de huidige voorstellen niet zouden volstaan, dan kunnen ze verder uitgewerkt worden. Het uitblijven van een antwoord betekent echter letterlijk dat jongeren in kwetsbare posities in de kou blijven staan.”

El Kaouakibi wees er eerder in het Vlaams Parlement al op dat de aankondigingen rond het onderwijsbeleid vaak meer vragen oproepen dan dat ze beantwoorden. Vragen die opnieuw vaak zonder antwoord blijven. “Die aankondigingspolitiek botst duidelijk op zijn grenzen, zeker wanneer een kant-en-klare oplossing niet op een antwoord kan rekenen van de bevoegde minister. Dat is onbegrijpelijk”, besluit El Kaouakibi.

Terug

Contact

Sihame El Kaouakibi

JJ House
Reynderstraat 6
2000 Antwerpen

info@sihame.be