Oproep om leerachterstand bij kwetsbare kinderen te voorkomen

Parlementslid Sihame El Kaouakibi roept op meer te doen om leerachterstand bij kwetsbare kinderen te voorkomen

Afgelopen woensdag lanceerde Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers een oproep richting alle lokale besturen. De minister vraagt hen de komende weken mee te helpen om het leerrecht van élke leerling te garanderen. Dit door in te zetten op buddy’s, laptops en internettoegang. Vlaams Parlementslid en onderwijskundige Sihame El Kaouakibi pikt hier graag op in en richt zich specifiek tot het Antwerpse stadsbestuur. “Alle juffen, meesters en directies werken vandaag hard voor hun leerlingen. Desondanks dreigt voor vele Antwerpse kansarme kinderen of kinderen die nood aan begeleiding hebben, een enorm risico. Het Antwerpse stadsbestuur, met schepen van Onderwijs Beels, kan meer doen om ervoor te zorgen dat deze groep niet hopeloos achterop raakt. Deze gezondheids- en economische crisis mag geen kansencrisis worden”, zegt El Kaouakibi.

Viceminister-president Bart Somers stelde op woensdag 25 maart dat lokale besturen ook op vlak van onderwijs een erg belangrijke taak te vervullen hebben tijdens alsook na deze coronacrisis. Hij roept lokale besturen op om in te zetten op buddyprojecten rond huiswerkbegeleiding. Dit om te voorkomen dat de coronacrisis een leerachterstand veroorzaakt bij kinderen en jongeren die thuis geen toegang hebben tot internet.

Vlaams Parlementslid Sihame El Kaouakibi vult aan: “Zolang dat nodig is kunnen deze buddyprojecten online gebeuren, maar ook wanneer de scholen terug opengaan, zal meer begeleiding nodig zijn. We moeten dan ook zoveel mogelijk leerkrachten, pedagogen, studenten, jongerenwerkers,… vrijwillig mobiliseren, om ervoor te zorgen dat het haalbaar blijft voor onze leerkrachten én dat de begeleiding beschikbaar is voor alle kinderen en jongeren die daar nood aan hebben. Kortom: laat deze gezondheids- en economische crisis alstublieft geen kansencrisis worden.”

Ook de zomervakantie biedt mogelijkheden. Zo bestaan er al vele best practices met zomerscholen, zoals de Zomerschool van Meters en Peters vzw. Zij slagen erin om die vakantie ten volle te gebruiken om anderstalige nieuwkomers vlot hun weg te laten vinden in de Nederlandse taal. “Op een moment als vandaag, nu kinderen collectief les missen, is het tijd om daar een versnelling hoger te schakelen, want veel kinderen en jongeren hebben nood aan extra begeleiding. Zij zouden via een zomerschool erg geholpen kunnen worden, en dit op meerdere vlakken dan enkel taal”, zegt El Kaouakibi.

Het liberale parlementslid wil dat er voor zowel de buddyprojecten rond huiswerkbegeleiding als voor de zomerscholen, middelen voorzien worden door de Vlaamse regering enerzijds en de stad Antwerpen anderzijds. “Er zijn heel veel sterke organisaties die hier ondersteuning kunnen bieden, zoals bijvoorbeeld PEP vzw. Zij hebben ervaring met bijles en coaching en kunnen hun expertise op dit vlak volop inzetten. Ook organisaties zoals De Schoolbrug, Teach for Belgium, Fleks vzw,… zijn hier mogelijke partners. Om ervoor te zorgen dat dit voor zovele jongeren geen verloren jaar wordt, roep ik het Antwerpse stadsbestuur op om zo snel mogelijk al deze partners samen te brengen zodat op tijd budgetten, locaties en vrijwilligers kunnen worden gezocht. De organisaties staan in ieder geval klaar om hun handen uit de mouwen te steken, voor de toekomst van onze Antwerpse jeugd.”

Antwerps gemeenteraadslid Erica Caluwaerts voegt daaraan toe: “Ik ben blij dat mijn collega El Kaouakibi deze oproep doet en zal dit ook aankaarten bij onderwijsschepen Jinnih Beels. De volgende generatie Antwerpenaren mag niet de dupe worden van deze coronacrisis. Daar moet onze stad mee voor zorgen.”

Terug

Contact

Sihame El Kaouakibi

JJ House
Reynderstraat 6
2000 Antwerpen

info@sihame.be