Persbericht: Een groeiplan voor onderwijs

Leerlingen én leerkrachten verdwijnen massaal van de radar. Van de leraars in het secundair is bijna de helft binnen de 5 jaar alweer weg. Ondertussen verlaat 1 op 5 Antwerpse leerlingen het middelbaar zonder diploma. Al die lege stoelen in en voor de klas, daar wordt niémand beter van. Te veel burn-outs, te veel drop-outs.

6 pijlers voor een onderwijs zonder lege stoelen

 1. Groeicentra in elke wijk
 2. Experten zorgen voor groei
 3. Diversiteit IN en VOOR de klas
 4. Meer leer-kracht voor leerkrachten
 5. Ouders zijn de sleutels
 6. Van watervalsysteem naar vulkaansysteem
 • In elke wijk een ‘Children’s Zone’: Iedereen weet: ‘it takes a village to raise a child’. De Harlem Children’s Zone en Rotterdam Children’s Zone zijn geslaagde projecten in New York en Nederland, waarbij thuis, school en wijk sámenwerken. Ook Area2020 op het Kiel, dat voormalig schepen van onderwijs Claude Marinower lanceerde, is in dat verlengde een juiste keuze. De school is maar één schakel in een breder ecosysteem. Opgroeien en bijleren stopt niet als de bel gaat. Door wijkgericht te werken schakelen we de hele buurt in: ouders, sociale organisaties, jeugdbewegingen, sportclubs ... En de school zelf natuurlijk, die daardoor aantrekkelijker wordt voor leerlingen én leerkrachten.
 • Schaf de zorguren af: In het belang van leerkrachten en leerlingen moeten we de invulling van de zorgnoden radicaal hertekenen. Schaf de zorguren af, en verhuis ze van de school naar de wijk. Als scholen – netoverschrijdend - samen investeren in groeicentra, kunnen ze wel het brede team van experts op de been brengen waar ze allemaal apart de middelen niet voor hebben.
 • Diversiteit in en voor de klas: Het lerarenkorps is gebaat bij meer mensen met andere roots, en meer mannen. Leerkrachten met diverse achtergronden, dat werkt positief en stimulerend. Tegelijk werken we op een aantrekkelijker imago, een flexibele zij-instroom en het inschakelen van gastdocenten in lager en secundair onderwijs.
 • Meer leer-kracht voor leerkrachten: Duaal leren voor leerkrachten en zij-instromers uit andere sectoren: leraren ruilen uren en ervaring door over de schoolmuur te kijken en ervaring op te doen in andere scholen in de wijk, bij bedrijven of non-profitorganisaties. En de planlast wordt verlaagd vanuit koepels en netten: we centraliseren de administratie op wijkniveau.
 • Ouderbetrokkenheid stimuleren: voor ouders en voornamelijk moeders die het Nederlands niet beheersen, het schoolsysteem niet kennen, werkzoekend of ziek zijn. Hoe beter de ouders hun kinderen kunnen bijstaan, hoe hoger de leerwinst voor de leerling.
 • Van watervalsysteem naar vulkaansysteem: het imago van ‘laag’ geschoolde moet opgetild worden naar technisch en praktisch geschoolde. Meer uren Nederlands in TSO en BSO én op een hoger niveau. Aandacht voor meerbegaafdheid: in álle stromen extra inzetten op het versterken van talenten en persoonlijke ontwikkeling.

Download hier het volledige onderwijsplan van Sihame El Kaouakibi.

20190517-onderwijsnota-sihame-el-kaouakibi.pdfOnderwijsplan - Sihame El Kaouakibi

Terug

Contact

Sihame El Kaouakibi

JJ House
Reynderstraat 6
2000 Antwerpen

info@sihame.be