Het zijn woelige tijden

Het zijn woelige tijden. Graag deel ik hierbij een persoonlijke boodschap:

Ik krijg momenteel, om begrijpelijke redenen, een stortvloed aan vragen inzake het onderzoek naar Let’s Go Urban en over mijn politiek engagement bij Open VLD.

Het is duidelijk dat deze hele situatie me bijzonder heeft aangegrepen. Ik begrijp ten volle dat de berichtgeving heel wat vragen doet rijzen omtrent de gang van zaken bij LGU. Vooreerst wens ik me oprecht te excuseren voor de radiostilte aan mijn zijde. Ik zit zelf gewrongen tussen mijn wil om me publiek te verdedigen, en de juridische aanbeveling om pas te communiceren als het dossier juridisch klaar is.

Aangezien ik het dagelijkse management van LGU de afgelopen jaren deels uit handen heb moeten geven, kost het enige tijd om alles te reconstrueren. Ik werk dag en nacht samen met specialisten op diverse terreinen om zo spoedig mogelijk aantoonbare antwoorden te kunnen formuleren op de vragen die rijzen. Ik verleen uiteraard ook mijn volledige medewerking aan het onderzoek. Voor mij is het ook cruciaal dat er snel duidelijkheid komt.

Wat ik alvast kan uitsluiten: nooit ofte nimmer heb ik subsidiemiddelen op onrechtmatige wijze aangewend. Laat dat duidelijk zijn. Het doet me pijn dat er mogelijk fouten werden gemaakt in de werking van mijn ‘kindje’, waarvan ik oprichter en mede- maar niet de enige bestuurder ben. Hopelijk kunnen we dit snel uitklaren en terug focussen op het verderzetten van Let’s Go Urban, een project dat voor zoveel jongeren in Antwerpen zo waardevol is.

Ik kan alvast meegeven dat ik tijdens dit intensieve onderzoek verschillende zaken heb ontdekt die mij ertoe leiden om over te gaan tot neerlegging van strafklacht in handen van de onderzoeksrechter. Mijn raadsman, Mr. Souidi, heeft deze strafklacht inmiddels opgesteld.

Op basis van documenten die ik heb verkregen, werd mijn vermoeden gesterkt dat er mogelijk misdrijven werden gepleegd door personen gelieerd aan LGU. Voor alle duidelijkheid: niet door mij.

In eerste instantie zal een strafklacht met burgerlijke partijstelling worden neergelegd in handen van de onderzoeksrechter wegens valsheid in geschrifte en informaticafraude. Ik heb immers ontdekt dat documenten die betrekking hebben op besprekingen van de raad van bestuur op onrechtmatige wijze werden aangepast en/of verwijderd. Ik heb redenen om te geloven dat een ontslagnemend lid van de raad van bestuur hierbij betrokken is.

In tweede instantie werd ik het slachtoffer van externe hacking, waarbij een medewerkster van LGU onrechtmatig geprobeerd heeft om zichzelf toegang te verschaffen tot een heel aantal belangrijke documenten. Ik heb alle vertrouwen in het gerechtelijk onderzoek dat hiertoe opgestart zal worden om de waarheid aan het licht te brengen en duidelijk te maken wie hiervoor verantwoordelijk is.

Wat betreft mijn engagement bij Open VLD wil ik beklemtonen dat ik vanuit een oprecht engagement in de politiek ben gegaan. Inmiddels hebben mijn advocaten reeds met de partijtop gesproken. Ook nam ik zelf contact op met mijn voorzitter. Intussen heb ik vernomen dat de kans bestaat dat ik tijdelijk op non-actief word gezet als lid van open VLD. Ik heb begrip voor de maatregel, maar hoop uit de grond van mijn hart dat dit enkel tijdelijk hoeft te zijn. Ik heb vertrouwen in het onderzoek en hoop mijn engagement als jongerencoach, als politica, als Antwerpenaar, zo snel mogelijk te kunnen verderzetten.

Sihame

PS: Laat me alvast één gerucht de wereld uit helpen. De ‘keuken’. Het gaat om een tweedehands industriële mobiele keuken die de vzw heeft aangekocht voor het toen nog nieuwe te bouwen Urban-center. Deze kost werd reeds gemaakt, zodat de investeringstoelage voor de bouw niet zou vervallen. De nieuwbouw kende namelijk veel vertraging. De keuken staat nu tijdelijk opgeslagen, tot zolang het nieuwe center opgeleverd is.

Terug

Contact

Sihame El Kaouakibi

JJ House
Reynderstraat 6
2000 Antwerpen

info@sihame.be