Standpunt m.b.t. erkenning nieuw participatieorgaan

Onze samenleving wordt steeds diverser. Met nu al majority-minority steden waar geen enkele gemeenschap nog een meerderheid uitmaakt. Nieuwkomers en mensen met buitenlandse roots versterken en verrijken Vlaanderen elke dag meer en meer. Van de eerste tot de derde en ondertussen zelfs vierde generatie.

Daarom streed ik er tijdens de regeringsonderhandelingen voor die stem van diversiteit te versterken. Met een participatieorgaan dat bruggen bouwt in een samenleving die meer dan ooit nood heeft aan ontmoeting en dialoog. Want te vaak zijn minderheden nog ondervertegenwoordigd in onze adviesraden.

Maandag werd beslist dat Join Vlaanderen vzw het vertrouwen krijgt die bruggenbouwer te zijn waar we zo veel nood aan hebben.

Het is niet de keuze die ik gemaakt zou hebben. Ik zou ingezet hebben op het versterken en vernieuwen van het Minderhedenforum. Doorheen de jaren zijn zij er namelijk in geslaagd ongelooflijk veel kennis te verzamelen en krediet op te bouwen bij een enorm uitgebreid netwerk van middenveldsorganisaties. De inspanningen van Landry en zijn team voor een beter en sterker Vlaanderen, verdienen de erkentelijkheid van ons allen.

Alleen is het niet aan mij om die keuze te maken. En dus zou ik deze beslissing ook respecteren en Join Vlaanderen alle succes toewensen. Maar de afgelopen dagen kwamen er signalen waaruit blijkt dat het dossier van Join Vlaanderen ongedekte beloftes maakt. Verschillende partners haakten af, verbaasd dat hun naam vermeld werd in een samenwerkingsovereenkomst die door hen nooit ondertekend werd. Of toch wel? Ik heb namelijk geen inzage in dit dossier.

De komende dagen, zal hierin klaarheid geschept moeten worden door transparantie te geven over de ingediende dossiers en de basis waarop de beslissing is genomen. Een organisatie die de verantwoordelijkheid wil opnemen om deze cruciale taak de komende jaren tot een goed einde te brengen, kan dit enkel doen als ze vertrekt van een stevige vertrouwensbasis. Vandaag hebben mistgordijnen ervoor gezorgd dat net dat vertrouwen zoek is. Terwijl net dat vertrouwen de stichtende voorwaarde is om als participatieorgaan bruggen te kunnen slaan, nochtans de kern van haar opdracht.

Dit alles is bijzonder schadelijk én jammer voor alle organisaties in het middenveld die bulken van de talentvolle en geëngageerde mensen die werk willen maken van één van de grootste uitdagingen die vandaag voor ons ligt: van het samenleven in diversiteit een succes maken. Waar we elkaar herkennen in elkaars verschillen en ons zo verenigen in een sterkere, want gedeelde samenleving.

Ik hoop dat alle partijen samen aan tafel kunnen komen om de handen in elkaar te slaan. Benut de bestaande kennis en expertise, laat haar niet verloren gaan. En versterk en verrijk haar met een stevige injectie aan nieuwe inzichten. Het Minderhedenforum en Join Vlaanderen die samen werken, dat zou mijn raad en wens zijn.

 

Beeld: Belga

Terug

Contact

Sihame El Kaouakibi

JJ House
Reynderstraat 6
2000 Antwerpen

info@sihame.be