Voorstel overmacht voor studenten unaniem goedgekeurd

Parlementslid Sihame El Kaouakibi pleit ervoor om de coronacrisis in te roepen als overmacht bij de Raad voor betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen

Vele studenten kampen de laatste weken en maanden met stress, angst en toenemende onzekerheid. Ze kregen van de ene op de andere dag geen fysieke les meer, terwijl de deadlines voor opdrachten wel bleven doorlopen. Sihame El Kaouakibi, Vlaams Parlementslid voor Open Vld, is hier bezorgd over en roept tijdens de plenaire vergadering op om onze 240.000 studenten meer perspectief te geven. “De coronacrisis is voor velen onder ons al een serieuze uppercut geweest. Dat is niet anders voor de hogeschool- en universiteitsstudenten. Ik roep minister Weyts dan ook op om aandacht te hebben voor het mentaal welzijn van onze studenten. Het staat in het regeerakkoord, maar is nu des te actueler om er versneld mee aan de slag te gaan. Zo pleit ik ervoor om de coronacrisis in te roepen als overmacht bij de Raad voor betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen”, zegt Sihame El Kaouakibi.

Al meer dan 10 weken slijten studenten een groot deel van hun dagen tussen vier muren. Ze volgen les op afstand, studeren geïsoleerd, kunnen hun hobby’s niet uitoefenen en mogen hun vrienden niet opzoeken. Dit leidt tot moeilijke situaties voor onze 240.000 studenten. Vlaams Parlementslid Sihame El Kaouakibi is hier bezorgd over en roept nu op om hen zo snel mogelijk meer hoop te bieden. “De coronacrisis is voor vele Vlamingen al een enorme uppercut geweest. Als politici is het dan onze plicht om hen opnieuw de moed te doen vinden om op te staan. Zo ook bij de universiteits- en hogeschoolstudenten. Als we weten dat er een verdrievoudiging is van meldingen van moeilijke thuissituaties, dan is het vandaag nog meer dan anders nodig om een duidelijk signaal te geven aan al die jonge mannen en vrouwen”, zegt El Kaouakibi.

“Ik vraag dan ook uitdrukkelijk aan minister Weyts om de overtollige ballast van hun schouders te halen en specifieke aandacht te hebben voor het mentaal welbevinden van onze studenten in het hoger onderwijs. Dit is trouwens een belofte van voor de coronacrisis en staat zelfs in het Vlaams regeerakkoord. De huidige situatie lijkt me dan ook het ideale moment om die belofte hard te maken en er versneld mee aan de slag te gaan. Het doel lijkt me een concreet plan, met extra ondersteuning en begeleiding”, aldus El Kaouakibi.

Op vandaag zitten de meeste studenten midden in de blokperiode, maar we stellen vast dat ze eigenlijk niet goed weten waar ze aan toe zijn. Zo wordt er vaak gesproken over ‘mildheid’ bij evaluaties, maar niemand weet wat dat precies inhoudt. En dat terwijl slagen voor examens en het behalen van een diploma voor veel mensen dé manier is om de sociale ladder te beklimmen. Wanneer je dan wakker ligt van vragen zoals: ga ik mijn studietoelage nog krijgen, ga ik mijn leerkrediet verliezen,… dan is het enorm moeilijk om je voor elk examen opnieuw op te laden. Deze angst, deze bezorgdheid leeft bij veel studenten. Het is dan ook aan ons als politici – en vooral aan de minister van Onderwijs – om actie te ondernemen, perspectief te bieden en stress weg te nemen. “Studenten vragen geen cadeaus, maar ze verdienen wel een toekomstplan”, stelt El Kaouakibi. “Zo pleit ik ervoor om de coronacrisis in te roepen als overmacht bij de Raad voor betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen.”

Het liberale parlementslid staat ook specifiek stil bij het belang van betrokkenheid: “Gelijkwaardigheid komt voort uit het au sérieux nemen van deze en komende generaties. Hierbij is het enorm belangrijk om aan jongeren de boodschap te geven: wacht niet op ons, neem zelf het heft in handen, eis jullie stem en plek aan de tafel op, want jullie hebben de oplossingen in handen. Het is zaak deze op tafel te durven leggen, aandacht te durven vragen, kritisch te durven zijn en op deuren te durven kloppen. Want wij politici appreciëren het ondernemerschap van onze jongeren. En wij rekenen op hen, net zoals zij op ons rekenen.”

Terug

Contact

Sihame El Kaouakibi

JJ House
Reynderstraat 6
2000 Antwerpen

info@sihame.be