Vlaamse regering gaat in op voorstel van Sihame El Kaouakibi en maakt 11 miljoen vrij voor zomerscholen

Minister van Onderwijs Ben Weyts en minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers kondigden vandaag aan dat er deze zomervakantie ‘zomerscholen’ georganiseerd zullen worden om leerachterstand aan te pakken. Ze gaan hiermee in op een voorstel van Vlaams Parlementslid Sihame El Kaouakibi dat tijdens deze coronacrisis des te actueler is. Zij reageert dan ook tevreden: “De Vlaamse Regering maakt meer dan 11 miljoen euro vrij om tijdens de zomermaanden vele duizenden leerlingen de kans te geven kosteloos een zomerschool te volgen van minstens 10 dagen. Nu is het een kwestie om alle partners snel aan tafel te krijgen: de organisaties die hier al ervaring mee hebben, de lokale besturen én de onderwijspartners. De expertise is er, laat ons dit snel uitwerken, om de kansencrisis die corona ook is écht te kunnen aanpakken.”

Vlaams ministers Weyts en Somers werken samen met het onderwijsveld aan een scenario met zomerscholen om leerlingen die een grote leerachterstand hebben opgelopen door de maatregelen om het coronavirus in te dijken, bij te spijkeren. Dat zal op vrijwillige basis gebeuren, en dit zowel voor leerlingen, leerkrachten als scholen. Elke zomerklas – bestaande uit een tiental leeftijdsgenoten met vergelijkbare leernoden – kan hierbij rekenen op financiële steun tot 2.500 euro en er zijn middelen voorzien voor duizenden zomerklassen verspreid over heel Vlaanderen.

Liberaal Parlementslid Sihame El Kaouakibi, die eerder al voorstelde om zomerscholen te organiseren om leerachterstand aan te pakken, reageert tevreden. De zomervakantie biedt namelijk heel wat mogelijkheden. “Op een moment als vandaag, nu kinderen collectief les missen en achterstand oplopen, is het echt tijd om een versnelling hoger te schakelen, want veel kinderen en jongeren hebben nood aan extra begeleiding. Zij kunnen via een zomerschool erg geholpen worden, en dit op meerdere vlakken”, zegt El Kaouakibi. Zo kunnen zomerscholen volgens haar best niet alleen focussen op het wegwerken van leerachterstand, maar ook op het psycho-sociaal welzijn van jongeren en hen tools aanreiken om van afstandsleren een succes te maken. “De OESO waarschuwt immers dat het onderwijs ook het volgende schooljaar rekening moet houden met afstandsleren en nieuwe lockdowns. Via de zomerscholen kunnen we niet alleen jongeren, maar ook leerkrachten daarop voorbereiden, door van de zomerscholen ook voor hen een opleidingsmogelijkheid te maken.”

Coördinatie door lokale besturen

Daarom roept El Kaouakibi lokale besturen op hierin een regierol op te nemen: “We kunnen de verantwoordelijkheid hiervoor niet helemaal op de schouders van scholen en leerkrachten leggen. Zij staan al onder immense druk”, weet El Kaouakibi. Lokale besturen kunnen er mee voor zorgen dat er geen losse projecten naast elkaar ontstaan, maar dat er grondig gewerkt kan worden. “Een lokaal bestuur kan hier een heel eco-systeem voor mobiliseren. Zo kan ervoor gezorgd worden dat we dit keer wél de kwetsbare jongeren bereiken, die de afgelopen weken van de radar verdwenen, door actief aan outreaching te werken. Ondersteun leerkrachten ook, of leidt ze zelfs op om op de zomerscholen les te geven. De meerwaarde daarvan zal niet enkel beperkt zijn tot de zomerscholen zelf. En betrek jeugd-, sport- en cultuurorganisaties en het lokale bedrijfsleven om voor jongeren een prikkelend en motiverend aanbod te voorzien dat drempels verlaagt en deuren opent.”

De expertise om dit een echt succes te maken, is er alvast wel volgens El Kaouakibi: “Ik maakte de oefening alvast voor Antwerpen en er liggen echt kansen. Als het stadsbestuur bijvoorbeeld samenwerkt met Teach for Belgium, kunnen we leerkrachten extra ondersteunen. Voor outreaching heb je alvast PEP vzw die samen met de rest van het middenveld kwetsbare jongeren kunnen bereiken en toeleiden naar zomerscholen. Zomerklap en Zomerbabbel kunnen hun jarenlange ervaring delen om echt op basis van best practices te werken. In Antwerpen hebben we ook bijvoorbeeld Meraki, die een sterk netwerk van bedrijven in stelling kunnen brengen om deuren te openen. In een blueprint voor de zomerscholen in Antwerpen doe ik alvast een voorzet voor het stadsbestuur.”

Voor El Kaouakibi kunnen de zomerscholen zo een katalysator voor gelijke kansen en onderwijsvernieuwing worden: “We versterken onze leerkrachten in hun dagelijkse job, maar zeker ook in het omgaan met postcorona-onderwijs. We geven jongeren de sleutels in handen om hun toekomst vorm te geven, door hun onderwijscarrière te versterken, maar ook door deuren te openen buiten de scholen.”

Meer weten?
Lees hieronder de blueprint voor zomerscholen in Antwerpen van Sihame El Kaouakibi

Lees hier de blueprint

 

Terug

Contact

Sihame El Kaouakibi

JJ House
Reynderstraat 6
2000 Antwerpen

info@sihame.be