Praktijktesten - What’s in a name.

Er is veel verwarring over wat gisteren in het parlement gebeurde. Wie stemde wat, waarom, waar ging het eigenlijk over? Daarom geef ik graag meer uitleg. Wat hebben we gisteren (o.m. want er waren meer maatregelen) ingediend en goedgekeurd?

Dit is het stuk uit het voorstel waarover de discussie gaat. Veel mensen twijfelen aan wat daar staat (de Wetstraat heeft echt een onhebbelijke eigen woordenschat ontwikkeld, die eerlijk gezegd gewoon onleesbaar is).

Hier staan praktijktesten inderdaad niet letterlijk vermeld. Meer zelfs, er wordt opnieuw verwezen naar zelfregulering in de huurmarkt en de arbeidsmarkt. Volstaat die zelfregulering?

Nee, want discriminatie gebeurt vandaag wel degelijk en we hebben vandaag een systeem van zelfregulering. Maar dit voorstel doet meer dan het huidige systeem: onafhankelijke academische monitoring die gebruikt wordt om sensibiliserend te werken. Wat voegt dat toe? Want er is toch al veel onderzoek? We weten toch al dat er discriminatie is?

Kijk wat Groen zegt over praktijktesten in Gent, waar zij zelf meebesturen: sensibiliserende praktijktesten, inderdaad praktijktesten, zorgden voor meer dan een halvering van de etnische discriminatie.

Hoe deden ze dat? Door onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek, op basis daarvan sensibilisering en begeleiding van de sector, gevolgd door een volgende meting.

In die praktijktest zat geen rechtstreekse bestraffing. Het was het openbaar maken van de discriminatie en de sensibilisering en begeleiding achteraf die het maakte. Daarom doe je dat best ook op sectorniveau, zoals we nu hebben voorgesteld. Zodat je per sector écht weet hoe groot het probleem is, waar het probleem net zit en hoe je het best aanpakt. Want in sommige sectoren is discriminatie op leeftijd of gender bijvoorbeeld mogelijk een groter probleem dan etnische discriminatie.

Op die manier krijg je dus juiste informatie, die de acties kunnen verbeteren, maar vooral: we meten het effect van die acties. Als die niet goed genoeg zijn, kunnen we verfijnen, verbeteren, verscherpen. Dat is wat we nodig hebben om discriminatie een halt toe te roepen.

Dat is ook hoe Antwerpen het nu doet. Onderzoek, sensibilisering en begeleiding, vervolgonderzoek.

Of bijvoorbeeld Kortrijk. Vandaag volgens sp.a een praktijktest, hoewel dat woord hier niet voorkomt, maar wel: onderzoek, actieplan, vervolgonderzoek.

Woorden doen er toe, maar daden des te meer. In 9 steden wordt deze methode gebruikt. Niet overal heet het een praktijktest, of niet voor iedereen.

Maar de methode is duidelijk: onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek - sensibilisering op basis daarvan - vervolgmeting om de effectiviteit van die plannen te testen.

Het blijkt te werken. Daarom gaan we dit ook gebruiken bij sectorconvenanten (dit zijn overeenkomsten tussen sectoren en de Vlaamse overheid, over onder meer anti-discriminatie, maar ook over opleiding voor werknemers,...):

onafhankelijke academische monitoring - sensibilisering op basis daarvan - monitoring is recurrent, dus kan je eindelijk de effectiviteit aantonen.

Is dit allemaal goed genoeg? Nee. Daarom moeten inspectie en parket ook aangespoord worden om actie te nemen en namen we dat ook op in ons voorstel.

Maar een beetje eerlijkheid is wel op zijn plaats. In verschillende steden wordt op deze manier gewerkt, in ongeveer elke coalitie-samenstelling die je kan bedenken. In sommige steden staat er in bestuursakkoorden expliciet dat het een praktijktest is, in sommige niet. Sommige coalitiepartners in steden noemen het een praktijktest, andere niet. Dat gebeurde nu weer: er wordt gediscussieerd over of een woord in een voorstel staat, niet of de methode erin staat. Voor mij is het allerbelangrijkste dat we aan de slag gaan, op een manier die werkt. Dat gaan we nu ook doen, met of zonder het woord praktijktest.

De methode die in 9 steden gebruikt wordt, gaat nu op Vlaams niveau worden gebruikt. Voor arbeidsmarkt en huurmarkt. Staat er dat het een praktijktest is? Nee. dat woord kan mij niet schelen. Wel de stap vooruit. En die hebben we hiermee wel degelijk gezet.

 

Terug

Contact

Sihame El Kaouakibi

JJ House
Reynderstraat 6
2000 Antwerpen

 

Perscontact
Maarten Wegge
+32 494 29 71 43

info@sihame.be